2013. március 28., csütörtök

Az önkényuralom és a fotótörténet. Október 6.


Utolsó módosítás/ last update: 2015 .04. 01.

The tyranny and the history of photography.

After defeat of the 1848/49 Hungarian Revolution and War of Independence, possessing a portrait of a participant of the war of independence was for almost twenty years an indictable offence. This period of our history created a new product.: miniature (easy-to-hide) Daguerreotype reproductions were made of the graphic (engraving, litography) portrays of the embelematic men of the resistance movement.

Lipót  Strelisky was a significant member of the early Hungarian photography.   From goldsmith he became a photographer.   I have not found hallmarks on those plates known by me that were supposed to be made by him.  It can be supposed that as goldsmith, he (also) used plates prepared by himself.

According to various sources he served in the home guards during the Hungarian revolution (1848/49) and photographed its prominent personalities partly with daguerreotype partly with talbotype technique.  The location of these pictures, if still exist, is unknown.  During the years of absolutism he continued to distribute the pictures of the revolution’s main players reproduced using photo technical processes (daguerreotype?) for which he was imprisoned in the Újépulet (New Building, notorious prison), although in the book by Etelka Baji about Strelinsky the contemporary judicial books do not mention this fact.  More than likely these pictures were reproductions of artistic pictures prepared using graphical multiplying processes (such as the one shown here).

Later, during the collodion period the French René P. P. Dagron, one of the inventors of the microfilm, made and inserted microscopic pictures about the participants of the revolution,  into all sorts of objects (stanhopes). These were smuggled into Hungary.

Links
An experiment to determine the author of the Petőfi daguerreotype using computer evaluation of the data on the daguerreotype plates
http://archfot.t15.org/petdagen.html
Short History of the Daguerreotype Conservation in Hungary
http://archfot.t15.org/dagtoren.html
Note:the picture captions also in English...

Strelisky Lipót a korai magyar fotográfia jelentős alakja volt. Aranyművesből vált fényképésszé. A neki tulajdonítható, általam ismert lemezeken ötvösjelet nem találtam elképzelhető, hogy aranyműves szakemberként a saját maga által készített lemezeket (is) használhatta.

A különféle források, legendák szerint szabadságharc alatt nemzetőr volt és részben dagerrotip, részben talbotip technikával fényképezte annak nevezetes személyiségeit. Ezek a képek ma ismeretlen helyen tartózkodnak, ha még megvannak egyáltalán. Az önkényuralom éveiben a szabadságharc szereplőinek fototechnikai eljárással (dagerrotípiával?) sokszorosított képeit terjesztette ezért az Újépületben is raboskodott (bár Baji Etelka, Streliskyről szóló könyve szerint erről nincs adat a korabeli bírósági forrásokban). E képei valószínűleg  sokszorosítógrafikai eljárással készült képzőművészeti ábrázolások reprodukciói voltak (mint pl. az itt bemutatott).strelisky dag

strelisky dagországgyűlés megnyitása

a lemez

Strelisky dagerrotip reprodukciója Borsos József -August Pettenkoffen: Az első magyar országgyűlés megnyitása (1848. julius 5. Pest.) c. litográfiájáról
Hátlapja a szignóval : L. Strelisky Daguerreotypeur  Blühdornische Haus No 218 Göttergasse.
Az egri Dobó István Múzeum tulajdona 
 
Daguerreotype reproduction of Strelisky of the lithography of József Borsos – August Pettenkoffen:  The opening of the first Hungarian parliament (5 July, 1848, Pest).
On the back with the sign:  L. Strelisky Daguerreotypeur  Blühdornische Haus No 218 Göttergasse.
Owned by the Dobó István Múzeum of EgerAz 1848/49-es szabadságharc  leverése után majdnem húsz éven keresztül büntetendő cselekmény lett a szabadságharc szereplőinek képét birtokolni. Emiatt közvetlenül a bukás után (mikor a megtorlás a legkeményebb volt), maguk a tulajdonosok semmisítették meg tömegesen (meg a hatóságok is persze) ilyen képeiket, vagy rejtették el olyan helyekre ami a megmaradásuk szempontjából nem volt túl jó és felejtették ott évtizedekig. Kis kitérővel megemlítenénk, hogy voltak ennek a kornak hozadékai is: például az ellenállás kultuszához igen kisméretű (jól elrejthető) dagerrotip reprodukciók készültek a korszak hírességeinek sokszorosítógrafikai ábrázolásairól

Hazai gyűjteményekben több, az előbb bemutatotthoz hasonló technikájú, installációjú ám igen kisméretü dagerrotip reprodukció található  a szabadságharc nevezetes szereplőit ábrázoló, ismert sokszorosítógrafikai alkotásokról. Természetesen, ahogy ez a dagerrotipjeink többségénél lenni szokott -- s itt az ok is érthető -- szignálatlanul. Nagyon az az érzésem, hogy ezek is Streliskytől származhatnak remélem majd bizonyítékot is találok (vagy valaki más). Ez a most érintett téma szintén megérdemelne némi kutatást és e képek  újrafelfedezését a fotótörténet számára.


kisdagok

Kossuth Lajos, August Prinzhoffer litográfiájáról  ( a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
Bem József,  Tyroler József rézmetszetéről  (a Magyar Fotográfiai Múzeum  tulajdona)
Aulich Lajos, Krauser litográfiájáról (a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
Batthyány Lajos, Barabás Miklós litográfiájáról  (a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)

Lajos Kossuth, politician from the Prinzhoffer lithography ( owned by the Hungarian National Museum)
József Bem, general, from the Tyroler copper engraving  (owned by the Hungarian Museum of Photography)
Lajos Aulich, executed minister of war, from the Krauser lithography (owned by the Hungarian National Museum)
Lajos Batthyány, executed prime minister, from the Barabás lithography  (owned by the Hungarian National Museum)
Ezeken a képeken látható az is milyen egy jellegzetes és komplett, az 1840-es évek második felében mifelénk használt dagerrotip installáció.


Barabás Batthyany Batthyany lemez

Batthyány Lajos, Barabás Miklós litográfiájáról  (a dagerrotip a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona)
Lajos Batthyány, executed prime minister, from the Barabás lithography  (the daguerreotype is owned by the Hungarian National Museum)


Bem grafikabem_cr_mfm64_193

Bem József,  Tyroler József rézmetszetéről  (a dagerrotip a Magyar Fotográfiai Múzeum  tulajdona)
József Bem, general, from the Tyroler copper engraving  (the daguerreotype is owned by the Hungarian Museum of Photography)


aulichmnm754_1963_lmzfs.jpg aulichkrauser49.jpg

Aulich Lajos, Krauser litográfiájról (a dagerrotip a Magyar Nemzeti Múzeum  tulajdona)  és az eredeti litográfia egyik változata
 Lajos Aulich, executed minister of war, from the Krauser lithography (daguerreotype owned by the Hungarian National Museum) And a version of the original litography. Dagerrotip repro Baraás Miklós 1847-es litojárólBarabás Miklós litográfiája Kossuth Lajosról        1847-ből

Dagerrotip reprodukció Kossuth Lajos, Walzel A. kőnyomata Barabás Miklós 1847-iki rajza után. 3 x 2,5 cm
A dagerrotip a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona. Mellette az eredeti grafika egy változata  oldalfordítottan, ahogy a dagerrotip ábrázolja.
Lajos Kossuth, politician, reproduction from the Barabás Miklós lithography 1847, 3 x 2,5 cm ( the daguerreotype owned by the Hungarian National Museum) and the original graphic, reversed position as seen on the daguerreotype
A dag forrása / picture sources: Stemlerné Balog Ilona: ESCHER KÁROLY RESTAURÁLÁSAI A PETŐFI-DAGERROTÍPIA ELŐTT
A rajz itt látható változata  SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE c. művében jelent meg
Prinzhoffer Kossuth dagerrotip reproAugust Prinzhoffer Kossuth Lajost ábrázoló        litográfiája
August Prinzhoffer Kossuth Lajost  ábrázoló litográfiájáról készített dagerrotipreprodukció.  26 x 40 mm
A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona.
Mellette az eredeti grafika részlete oldalfordítottan, ahogy a dagerrotip ábrázolja.

Lajos Kossuth, politician, reproduction  from the August Prinzhoffer lithography 26 x 40 mm ( owned by the Hungarian National Museum)
and a detail of the original graphic reversed position as seen on the daguerreotype


A teljes grafika / source of the whole litography ahttp://www.kepido.oszk.hu/attachments/images/nagy/szi074.jpg címen látható

kossuthm1798_1952lmzmnm1798_1952bck

kossuthm1798_1952reszl
  Mégegy dagerrotip reprodukció.ugyanarról a grafikáról, a védőcsomagolás hátoldala és egy közeli részletkép
Another daguerreotype from the same graphic, the verso of thre preserver and a detail of the plate

A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona. Property of the Hungarian National Museumskopall szechenyiSzechenyi_Eybl
És egy talboptípia is: Skopall József az 1850-es években készült talbotip reprodukciója Széchenyi István egy Franz Eybl által 1842-ben készített litográfiáról A fotó a Xantus János Múzeum tulajdona,
István Széchenyi, a calotype of  József Skopall from a litography of Franz Eybl. Property of the Xantus János Museum

Forrás/Source:-Farkas Zsuzsa: Skopáll József győri talbotípiái 1850-1852-ből http://www.mafot.hu/farkas_zsuzsa-skopall_jozsef.html


Később, a kollódiumkorszakban mikroszkópikus méretűre kicsinyített képeket készített és applikált különböző használati tárgyakba a szabadságharc ismert személyiségeiről a francia René P. P. Dagron a mikrofilm feltalálója, amelyeket aztán valahogy becsempésztek Magyarországra. (E szerkezet neve stanhope és 1859-ben találta fel Dagron, a mikroméretű kép egy nagyítóként működő kristályon keresztül volt szemlélhető) Egy ilyen gyűrű  van a Nemzeti Múzeum birtokában, a Hadtörténeti Múzeumban meg egy pipa, a Móra Ferenc Múzeumban egy nyakkendőtű, stb.


Linkek:

Kísérlet a Petőfi dagerrotip szerzőjének megállapitására, dagerrotip lemezek adatainak számitógépes értékelése segitségével
http://archfoto.atspace.eu/petdagel.html
A magyarországi dagerrotip konzerválás rövid története
http://archfoto.atspace.eu/dagtor.html
Az emlegetett technikák elmagyarázása a Kislexikonban.
http://archfoto.atspace.eu/klexframe.htmlFelhasználtam még az alábbi írást:
Csengel-Plank Ibolya:  A képcsempészet sajátos formái 1849 után
A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 0238-4442. 11. 2010. p. 23-43.Régebbi bejegyzések a témában:

Petőfi dagerrotípia, meg a valósághoz való viszony. Mindenmaradarégiben.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése